رویداد جاری : کسب و کار های فرهنگی

زمان باقی مانده تا پایان مهلت ثبت نام

{"animation":"smooth","circlewidth":"0.10667","backgroundwidth":"1.4","backgroundcolor":"#b8bfb3","is_days":"1","daysbackgroundcolor":"#2841ff","is_hours":"1","hoursbackgroundcolor":"#faff00","is_minutes":"1","minutesbackgroundcolor":"#00ffcc","is_seconds":"1","secondsbackgroundcolor":"#ff0000","days_text":"\u0631\u0648\u0632","hours_text":"\u0633\u0627\u0639\u062a","minutes_text":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seconds_text":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647"}

محورهای پیشنهادی :