ایده پردازی فرهنگی چیست ؟

ایده پردازی فرهنگی رویدادی است که افراد، توانمندی خود را در ایده پردازی، بیان ایده و انتقال آن به دیگران در محیطی دوستانه محک می‌زنند. هر کس حداقل یک فکر یا ایده دارد که با تمام شور و اشتیاق به آن می‌پردازد. ایده پردازی محلی است برای به اشتراک‌گذاری این تجربیات زندگی‌ساز، موضوعات مورد علاقه و شوق‌برانگیز و نقطه نظرات منحصربه‌فرد. شما هم اگر چنین فکر و ایده‌هایی دارید وقت آن رسیده برای سخنرانی درخواست دهید. برای این کار مطالعه راهنمای زیر به شما کمک خواهد کرد که بدانید که برای چه چیزی باید خود را آماده کنید.

رویدادهاي فرهنگی یکی از مهمترین ابزارهاي ترویج فرهنگ و ارزش هاست که توجه به آن در حال افزایش است. رکن اصلی هر رویداد، ایده اصلی آن است که نقش محوري در موفقیت آن برنامه دارد. مجموعه رویدادهاي ایده گاه فرهنگ، برنامه ا ي است که به ابتکار معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی بنا نهاده شده تا ایدههاي جذاب و موثر را براي فعالیت هاي فرهنگی در محیطهاي دانشجویی شناسایی و با کمک صاحبان ایده، آن را اجرایی نماید. رویداد ایده پردازی فرهنگی در واقع فرایندی است که بر ایده پردازي و طراحی رویدادهاي فرهنگی هدفمند متمرکز میباشد. افراد خلاق وعلاقه مند به فعالیتهاي فرهنگی با شرکت در این برنامه میتوانند توانایی خود را در ایده پردازي، بیان ایده و انتقال آن به دیگران در محیطی دوستانه محک بزنند. ایده هاي نوآورانه و برتر فرصت مییابند تا در محضر اساتید و مدیران ارشد حوزه فرهنگی دانشگاه ها ارائه و داوري شوند. ایده هاي برگزیده در صورت امکان در سطح دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اجرایی خواهند شد.

آنچه شرکت کنندگان باید بدانند :

• شرکت‌کنندگان باید ایده خود را هنگام ثبت نام برای تیم برگزار کننده ارسال‌نمایند.

• شما فرصت دارید تنها سه دقیقه در مورد موضوعتان در مقابل جمعیت صحبت کنید. به محض اتمام زمان مذکوربه هیچ وجه امکان ادامه بحث وجود ندارد.

• حتما و حتما نیاز دارید قبل از رویداد بارها تمرین کنید و بدانید که انتقال سریع یک ایده شدیدا نیازمند تمرین است.

• قرار نیست موضوع مورد بحثتان را به طور کامل و با جزئیات به شنوندگان آموزش دهید، بلکه باید بتوانید به درستی‌جرقه اولیه شور و علاقه دیگران به آن موضوع را روشن کرده و نیروی محرکه اولیه را برای ادامه مسیر مهیا کنید.

• توجه کنید که رعایت اصول اولیه سخنرانی از ضروریات یک ارائه خوب است و برای آشنایی بیشتر شرکت کنند‌گان با این موضوع، در این رویداد یک دوره آموزشی ارائه خوب نیز برای آنان برگزار می‌شود.

• در مرحله اول از دارندگان 12 ایده برتر دعوت خواهد شد تا با شرکت در کارگاه های آموزشی سطح مهارت خود را در زمینه ایده پردازی افزایش داده و در مرحله نهایی شرکت کنند.

شرایط شرکت کنندگان :

کلیه دانشجویان دانشگاه ها مؤسسات و مراکز آموزش عالی استان اصفهان که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت و آموزش فعالیت می نمایند در همه رشته ها و مقاطع تحصیلی می توانند ایده ی خود را ثبت نمایند.