جهاددانشگاهی به عنوان یکی از نهادهای مولود مبارک انقلاب اسلامی ایران با استعانت از خداوند متعال روحیه جهادی و برخورداری از نیروهای متعهد و کارآمد و متخصص، توانسته است در طول حیات خود منشأ خدمات ارزنده‌ای در حوزه‌‌های فرهنگی، پژوهش و فناوری، آموزشی و توانمندسازی دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و توسعه کارآفرینی باشد و در مسیر تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و شعار «ما می‌توانیم» امام خمینی (ره) و شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبرانقلاب اسلامی، نقش به سزایی ایفا نـماید. برمبنای اساسنامه، جهاددانشگاهی نهادی است عمومی و غیردولتی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دارای شخصیت مستقل. ارکان این نهاد عبارتند از: عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری (هیأت امنا) تعیین کننده خط مشی و ناظر بر فعالیت‌ها (شورای علمی) بالاترین مقام اجرایی (رئیس جهاد دانشگاهی) در حال حاضر علاوه بر دفتر مرکزی، 42 واحد مستقر در دانشگاه‌های کشور، تـعداد 3 پژوهـشـگاه، 25 پژوهشکده، 5 سـازمـان، 7 مرکز، 4 مؤسسه، 8 شرکت دانش‌بنیان، 2 دانشگاه، یک مجتمع تحقیقاتی و دو پارک علم و فناوری وابسته به این نهاد در حال فعالیت هستند. در تاریخ 86/4/4 هیات امنای جهاددانشگاهی در جلسه یکصدو یکم خود، سند جایگاه این نهاد در چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساند.

درباره ما